ابزار ساخت قالب صفحات جداگانه
تنظیمات اصلی قالب
عنوان اصلی :

ادرس پس زمینه :

تنظیمات محتوای قالب
طول محتوای قالب :

رنگ زمینه محتوای اصلی :

میزان خمیدگی گوشه ها :

اندازه متن های داخل محتوا :

فونت متن های داخل محتوا :

رنگ متن های داخل محتوا :

کدهای محتوای قالب :
تنظیمات هدر قالب
اندازه متن هدر :

فونت متن هدر :

رنگ متن هدر :

رنگ خط زیر متن هدر :

متن هدر :

بخش دریافت کد

اموزش استفاده از ابزار
1 - ادرس بکگراند اصلی | 2 - طول محتوای اصلی است | 3 - رنگ زمینه محتوا است | 4 - میزان خمیدگی | 5 - اندازه متن محتوا است | 6 - فونت متن محتوا | 7 - رنگ محتوای اصلی | 8 - اندازه متن هدر | 9 - فونت متن هدر | 10 - رنگ متن هدر | 11 - رنگ خط زیر هدر
هرگونه کپی برداری از ابزار و کدهای داخل ابزار به هر نحو حرام و به شدت پیگرد قانونی دارد