حرفه ای ترین سیستم سایت ساز

بهترین سیستم وبلاگ دهی

آخرین مطالب پیتک بلاگ

آخرین مطالب

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان 20 ساعت و 11 دقیقه و 47 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
فسفات كاری و آماده سازی سطوح فلزی 20 ساعت و 12 دقیقه و 20 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق) 20 ساعت و 12 دقیقه و 56 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی 20 ساعت و 13 دقیقه و 28 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد 20 ساعت و 14 دقیقه و 01 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار 20 ساعت و 14 دقیقه و 38 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92) 20 ساعت و 15 دقیقه و 11 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه) 20 ساعت و 15 دقیقه و 44 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان 20 ساعت و 16 دقیقه و 23 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان 20 ساعت و 16 دقیقه و 55 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه) 20 ساعت و 17 دقیقه و 29 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگی 20 ساعت و 18 دقیقه و 06 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی 20 ساعت و 18 دقیقه و 43 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار 20 ساعت و 19 دقیقه و 17 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
تاثیر رنگ بر حافظه كودكان 20 ساعت و 19 دقیقه و 50 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان 20 ساعت و 20 دقیقه و 28 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان 20 ساعت و 21 دقیقه و 00 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
پروژه SSADM سیستم فروشگاه زنجیره ای رفاه 20 ساعت و 21 دقیقه و 33 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
پژوهش حسابداری شهرداری ها 20 ساعت و 22 دقیقه و 05 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
پژوهش حسابداری دولتی 20 ساعت و 22 دقیقه و 47 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir