حرفه ای ترین سیستم سایت ساز

بهترین سیستم وبلاگ دهی

آخرین مطالب پیتک بلاگ

آخرین مطالب

تحقیق در مورد ترمز 14 ساعت و 17 دقیقه و 26 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر میزان پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان 14 ساعت و 17 دقیقه و 58 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
روش تحقیق در علوم اجتماعی 14 ساعت و 18 دقیقه و 31 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
آموزش کامل انسیس 14 ساعت و 19 دقیقه و 05 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مبانی حاکمیت خدمات بالینی Clinical Governance 14 ساعت و 19 دقیقه و 41 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
نشانگرهای سلامت در جامعه (ازامید به زنگی تا مرگ و میر) 14 ساعت و 20 دقیقه و 19 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
آموزش استاندارد API 610 14 ساعت و 20 دقیقه و 54 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
تحقیق درس روش تحقیق با عنوان زندانیان و طلاق 14 ساعت و 21 دقیقه و 27 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
درس روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی 14 ساعت و 22 دقیقه و 00 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
روش تحقیق با عنوان اختلالات یادگیری برای رشته مدیریت بیمارستان 14 ساعت و 22 دقیقه و 37 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا 14 ساعت و 23 دقیقه و 15 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
اصول دیگ بخار 14 ساعت و 23 دقیقه و 53 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
آشنایی با سیستم های کنترل DCS 14 ساعت و 24 دقیقه و 29 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
نرم افزار تبدیل واحد 14 ساعت و 25 دقیقه و 02 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
همه چیز در مورد چیلر جذبی 14 ساعت و 25 دقیقه و 34 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی مدل‌سازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی 14 ساعت و 26 دقیقه و 07 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی یک روش برنامه ریزی مبهم نادقیق دو فازه برای حل مشکلات تخصیص بهینه در مدیریت منابع آبی 14 ساعت و 26 دقیقه و 42 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
دوام بتن 14 ساعت و 27 دقیقه و 21 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سازه های بلند 14 ساعت و 27 دقیقه و 54 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سازه های پوسته ای 14 ساعت و 28 دقیقه و 32 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir