حرفه ای ترین سیستم سایت ساز

بهترین سیستم وبلاگ دهی

آخرین مطالب پیتک بلاگ

آخرین مطالب

ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی ISI 2014 در خصوص موضوع با عنوان Numerical investigation on ultimate shear strength of steel plate shear walls 19 ساعت و 23 دقیقه و 34 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی ISI 2015 با عنوان Seismic behaviors of steel plate shear wall structures with construction details and materials 19 ساعت و 24 دقیقه و 06 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی با عنوان On the design of stiffeners in steel plate shear walls 19 ساعت و 24 دقیقه و 42 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مرجع کامل جوشکاری و تست جوش(عمران-مکانیک) 19 ساعت و 25 دقیقه و 16 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
ویژگیها و كاربردهای صنعتی لوله های GRP/GRVE 19 ساعت و 25 دقیقه و 49 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
مقاله سیر اندیشه معماری 19 ساعت و 26 دقیقه و 22 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
فاز 1و2نقشه و طرح کلی هتل- اقامتگاه-توریستی 7 طبقه 19 ساعت و 26 دقیقه و 57 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
واترجت 19 ساعت و 27 دقیقه و 35 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
دوره آموزشی فرآیند جوشكاری و بازرسی جوش 19 ساعت و 28 دقیقه و 07 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
آزمایش کشش و تعیین ازدیاد طول نسبی میلگرد 19 ساعت و 28 دقیقه و 39 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران(راه و ساختمان)1395 19 ساعت و 29 دقیقه و 11 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-نقشه برداری-آمادگی آزمون 95 19 ساعت و 29 دقیقه و 45 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-آمادگی آزمون 95-شماره 3 19 ساعت و 30 دقیقه و 17 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-آمادگی آزمون 95-شماره 2 19 ساعت و 30 دقیقه و 54 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-آمادگی آزمون 95 19 ساعت و 31 دقیقه و 35 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
برشگیر Shear Key 19 ساعت و 32 دقیقه و 10 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
سمینار اندركنش خاك و سازه 19 ساعت و 32 دقیقه و 44 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت چهارم 19 ساعت و 33 دقیقه و 17 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت سوم 19 ساعت و 33 دقیقه و 54 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir
80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت اول 19 ساعت و 34 دقیقه و 28 ثانیه قبل
sellu.pitac.ir